Vi har över 10 års erfarenhet av Informations- och kommunikationssäkerhet

Informations- och kommunikationssäkerhet

I ett samhälle som blir allt mer digitaliserat och där allt mer av våra affärer sker på internet, säkerställer vi på Remediate att ni alltid har det bästa skyddet av er information. 

Vad är informationssäkerhet?
Informationssäkerhet (även känd som InfoSec) säkerställer att både fysisk och digital data skyddas mot obehörig åtkomst, användning, avslöjande, modifiering, inspektion, inspelning eller förstörelse. Informationssäkerhet skiljer sig från cybersäkerhet, eftersom InfoSec syftar till att hålla data i alla dess former säker, medan cybersäkerhet skyddar endast digitala data.

Vi på
Remediate granskar ert företags kommunikationsteknik, lokaler och personal för att sedan presentera förslag på förbättringar. Allt för att ert företag och er personal ska kunna skydda sig och er information från tredje part.

Den mänskliga faktorn är det vi fokuserar mest på. Mycket av det som händer på företag sker inifrån.

 

Vi hjälper företag med:

  • GDPR
  • Bygga säkert IT.
  • Utforma lokaler ur ett säkerhetsperspektiv
  • Implementerar samt uppföljning av ISO 27001 
  • Bakgrundskontroll samt CV granskning.
  • Utbildning och föreläsningar som gör personal medveten om de risker som finns i den digitala världen.

säkerhetsbloggen

Samtliga Intel CPU'er från 2008 och framåt är drabbade av en kritisk sårbarhet som kan utnyttjas av en icke-autentiserad attackerare för att få kontroll av administrationsverktyg.
 
Här följer Intels rekommendationer för att ta reda på om du är berörd:


Step 1: Determine if you have an Intel® AMT, Intel® SBA, or Intel® ISM capable system: 
https://communities.intel.com/docs/DOC-5693 
If you determine that you do not have an Intel® AMT, Intel® SBA, or Intel® ISM capable system then no further action is required.

Step 2: Utilize the Detection Guide to assess if your system has the impacted firmware: https://downloadcenter.intel.com/download/26755 
If you do have a version in the “Resolved Firmware” column no further action is required to secure your system from this vulnerability.

Step 3: Intel highly recommends checking with your system OEM for updated firmware. Firmware versions that resolve the issue have a four digit build number that starts with a “3” (X.X.XX.3XXX) Ex: 8.1.71.3608.
 
Step 4: If a firmware update is not available from your OEM, mitigations for provided in this document: https://downloadcenter.intel.com/download/26754

Senaste informationen från Intel, läs här:
https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00075&languageid=en-fr

Läs hela inlägget »
31 mars 2017
GDPR eller Allmänna dataskyddsförordningen
1 februari 2017
Protonmail, Secure Email Based in Switzerland