Vi har över 10 års erfarenhet av Informations- och kommunikationssäkerhet

Informations- och kommunikationssäkerhet

I ett samhälle som blir allt mer digitaliserat och där allt mer av våra affärer sker på internet, säkerställer vi på Remediate att ni alltid har det bästa skyddet av er information. 

Vad är informationssäkerhet?
Informationssäkerhet (även känd som InfoSec) säkerställer att både fysisk och digital data skyddas mot obehörig åtkomst, användning, avslöjande, modifiering, inspektion, inspelning eller förstörelse. Informationssäkerhet skiljer sig från cybersäkerhet, eftersom InfoSec syftar till att hålla data i alla dess former säker, medan cybersäkerhet skyddar endast digitala data.

Vi på
Remediate granskar ert företags kommunikationsteknik, lokaler och personal för att sedan presentera förslag på förbättringar. Allt för att ert företag och er personal ska kunna skydda sig och er information från tredje part.

Den mänskliga faktorn är det vi fokuserar mest på. Mycket av det som händer på företag sker inifrån.

 

Vi hjälper företag med:

  • GDPR
  • Bygga säkert IT.
  • Utforma lokaler ur ett säkerhetsperspektiv
  • Implementerar samt uppföljning av ISO 27001 
  • Bakgrundskontroll samt CV granskning.
  • Utbildning och föreläsningar som gör personal medveten om de risker som finns i den digitala världen.

Nyhetsbrev.

Ta del av det senaste inom it och informationssäkerhet på ett enkelt och smidigt sett genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. 

Kontaktuppgifter

telnr: 070-2628228
e-post: info@remediate.se
Orgnr: 559102-3972