Compliance

Vi utför GAP-analyser av IT-policies/organisationer mappade mot relevanta IT-säkerhetsstandarder så som (men ej begränsat till) ISO-27001,PCI-DSS,NIST CSF, COBIT,  Common Criteria

Vi erbjuder rådgivning och hantering av nya EU-datalagen

Mock audits

  • En Mock Audit är en "revision" med ett särskilt mål. Det är en provkörning för att se om organisationen är "redo" för en 3: e parts registrerings revision. Nyttan med detta är att ge en transparent bild vi kommande certifieringar samt att sätta upp en klar roadmap för att klara en certifiering eller IT-revision.
     

Vi erbjuder rådgivning samt hjälp med dokumentation av Informationssäkerhetsdokument, IT-policies.