Security Intelligence

Penetreringstester - Simulerade hacking-försök.
 • Blackbox
  • Vi agerar med uteslutande publik information om bolaget.
 • Whitebox
  • I detta scenario agerar vi som ex. anställda med så mycket information som möjligt givit till oss. Detta i syfte att emulera en insider med ont uppsåt.
 • Greybox
  • I detta scenario har vi delgivits viss känslig information, så som nätverksdiagram, IT-policies, information om infrastruktur som kan utnyttjas. Detta i syfte att agera som exempelvis en tidigare konsult med ont uppsåt.
 • Fysiska tester av kontor/datacenter/företags känsliga ytor
 • Skräddarsydda scenarier i syfte att emulera företagsspionage
 • Social Engineering-scenarier och tester
 • Bakgrundskontroller
Utbildningar - Säkerhetsmedvetenhet
 • Street smart for the corporate world
  • Kompletta företagsutbildningar och workshops som har syfte att öka de anställdas medvetenhet av risker i hanterandet av känslig information
 • Social media presence
  • Mappning och analyser av (online street smarts)
Security kickstart gap-analysis
 • En tjänst där vi utför en GAP-analys mappat mot Informationssäkerhetsregelverk så som ISO-27001, PCI-DSS, OWASP Top 10 m.m
 • Vi utför intervjuer med personal inom olika avdelningar och gör okulära iakttagelser samt mer tekniska tester efter överenskommelse av kund
 • En komplett rapport samt genomgång av fynd och rekommendationer